Z radością informujemy, że Maxto Technology została członkiem Polskiej Izby Ochrony. Celem tej organizacji, jest reprezentowanie, wspieranie i ochrona
interesów gospodarczych zrzeszonych podmiotów, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia, projektowania, produkcji,
obrotu towarowego i usług w zakresie technicznych urządzeń, środków i systemów ochrony osób i mienia, doradztwa w dziedzinie bezpieczeństwa osób i
mienia, usług detektywistycznych.

Przystąpienie do organizacji przekłada się na wzrost jakości prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności jej obszarów kierowanych do organów państwowych.