NSTALACJE ELEKTRYCZNE WEW/ ZEW


Usługi Instalacji elektrycznych wewnętrznych oraz zewnętrznych. W swoim zakresie wykonujemy konwencjonalne instalacje jak i inteligentne instalacje elektryczne. Specjalizujemy się w wykonawstwie nowych oraz modernizacjach istniejących instalacjach elektrycznych. Nasz zespół tworzą doświadczeniu elektrycy o odpowiednich kwalifikacjach.

Zakres usług


  • Kompleksowe projektowanie
  • Montaż instalacji elektrycznych
  • Montaż rozdzielni
  • Oświetlenie wewnątrz budynkowe
  • Oświetlenie zewnętrzne
  • Iluminacja oświetlenia elewacji
  • Oświetlenie terenu budowy
  • Budowa linii SN/nn
  • Budowa stacji transformatorowych SN/nn
  • Pomiary instalacji eklektycznych