SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO


W zakresie Systemów Bezpieczeństwa Technicznego oferujemy szereg rozwiązań pomagających w zintegrowany sposób zarządzać wszystkimi znajdującymi się w nim instalacjami. Kompleksowe podejście do inteligentnego budownictwa pozwala nam na maksymalizację funkcjonalności i bezpieczeństwa, a także optymalizację kosztów użytkowania. Nasza wykwalifikowana kadra Inżynierów posiada doświadczenie umożliwiające wykonywanie następujących czynności:

Zakres czynności

  • Tworzenie koncepcji
  • Usługi projektowania
  • Zarządzanie i kierowanie robotami
  • Montaż i instalacja
  • Wdrożenie systemów
  • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Zakres oferty


Rozwiązania tego rodzaju zabezpieczeń pozwalają na wydatne zwiększenie nadzoru nad chronionym mieniem.

Opierając się na współpracy z uznanymi producentami urządzeń profesjonalnych systemów telewizji dozorowej oraz korzystając z doświadczeń i umiejętności własnych, a także partnerów, jesteśmy w stanie wykonać każdy system bezpieczeństwa zakresu dozoru mienia, przy wykorzystaniu systemów dozoru wizyjnego.

W tej dziedzinie bezpieczeństwa posiadamy ogromne doświadczenie i wiele sprawdzonych rozwiązań. Jest to najpowszechniejsze i najbardziej skuteczne jak dotąd zabezpieczenie techniczne obiektów.

Skuteczna ewakuacja w sytuacji zagrożenia w wielkopowierzchniowych obiektach nie miałaby racji bytu bez zastosowania tego rodzaju rozwiązań.

Budujemy systemy w obiektach, ale również nagłaśniamy specyficzne i trudne tereny między innymi stacje kolejowe i tereny im przyległe.

Kontrola dostępu w obiektach przemysłowych uzupełniona jest o rozwiązania tego typu. Prosta a zarazem skuteczna komunikacja i identyfikacja osób, pozwala zdecydowane poprawienie jakości bezpieczeństwa kontrolowanych przejść.

Efektywne rozwiązanie do obsługi spotkań, z możliwością nagrywania i późniejszego odtwarzania zarejestrowanego dźwięku. Idealny podczas konferencji i seminariów.

Wykonujemy instalacje oparte na klasycznych systemach z lampami w korytarzach i centralką w dyżurce, ale również najnowocześniejsze rozwiązania jako integralna cześć telefonii VoIP wraz z Systemem Kontroli Dostępu.

Integrujemy systemy bezpieczeństwa oparte na platformach działających w trybie 24/7. To zestaw narzędzi w rękach operatora, które dzięki pełnej automatyzacji procesów nadchodzących alarmów z poszczególnych systemów czuwają nad całym bezpieczeństwem obiektów.