SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO


W zakresie Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego oferujemy kompleksowe systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Zakres oferty

  • Systemy Sygnalizacji Pożaru – obiekty użyteczności publicznej, przemysłowe i handlowe wymagają skutecznych i niezawodnych rozwiązań w tym zakresie. Nasi inżynierowie poznając szczegółowo charakterystykę obiektu, na których przewiduje się tego rodzaju zabezpieczenia, dobierają takie rozwiązania, które w sposób maksymalny spełniają powyższe wymagania.
  • Systemy Oddymiania – budujemy systemy oddymiania obiektowego odpowiadające za usunięcie gazów trujących i dymu podczas pożaru, zapewniające bezpieczne drogi ewakuacyjne. Odprowadzenie ciepła z obiektu zapobiega termicznemu obciążeniu budynku, które powoduje zawalenie się obiektu.

Zakres czynności


  • Usługi projektowania
  • Audyty bezpieczeństwa pożarowego
  • Kierowanie robotami
  • Montaż i instalacja
  • Konfiguracja i uruchomienie
  • Serwis i konserwacja