Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

W dniu 16.10.2020 r. konsorcjum firm Maxto Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa oraz Maxto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S. K. A. zawarło umowę z Tramwajami Warszawskimi sp. z o.o. na wykonanie rozbudowy z modernizacją istniejących u Zamawiającego Systemów Zabezpieczeń Technicznych. W ramach zadania na 18 budynkach Ekspedycji i 13 obiektach Biurowych rozmieszczonych na terenie miasta…

Gmina Miasto Szczecin

W dniu 08.09.2020 r. konsorcjum firm Maxto Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa oraz Maxto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S. K. A. zawarło umowę z Gminą Miasto Szczecin na rozbudowę systemu monitoringu miasta Szczecin z dostawą systemu analizy obrazu. W zakresie wykonujemy montaż i uruchomienie ponad 300 nowych punktów kamerowych z zaawansowaną analityką obrazu oparta w formule zaprojektuj i…