ZINTEGROWANE SYSTEMY AUTOMATYKI BUDYNKOWEJ


W zakresie Zintegrowanych Systemów Automatyki Budynkowej oferujemy szereg rozwiązań pomagających w zintegrowany sposób zarządzać wszystkimi znajdującymi się w nim instalacjami. Kompleksowe podejście do inteligentnego budownictwa pozwala nam na maksymalizację funkcjonalności i bezpieczeństwa, a także optymalizację kosztów użytkowania mediów w budynku.

Główne założenia

 • Zapewnienie bezpieczeństwa
 • Optymalizacja kosztów użytkowania obiektów
 • Zwiększenie komfortu użytkownikom
 • Centralne zarządzanie wszystkimi instalacjami obiektu
 • Maksymalne ograniczenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń
 • Monitorowanie parametrów budynków
 • Wizualizuje

Zakres integracji i wizualizacji


 • Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego
 • Systemy Bezpieczeństwa Technicznego
 • Systemy komunikacyjne i multimedialne
 • Systemy zarządzania energią i komfortem
 • Inteligentne instalacje elektryczne
 • Instalacje C.O
 • Instalacje klimatyzacji
 • Instalacje wentylacji