Certyfikowany Partner Platformy PSIM VENOM

Certyfikowany Partner Platformy PSIM VENOM

Maxto Technology została członkiem Polskiej Izby Ochrony

Z radością informujemy, że Maxto Technology została członkiem Polskiej Izby Ochrony. Celem tej organizacji, jest reprezentowanie, wspieranie i ochrona interesów gospodarczych zrzeszonych podmiotów, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia, projektowania, produkcji, obrotu towarowego i usług w zakresie technicznych urządzeń, środków i systemów ochrony osób i mienia, doradztwa w dziedzinie bezpieczeństwa osób…

PKP Szybka Kolej Miejska

W dniu 10 lutego 2021  konsorcjum firm T4B. oraz Maxto Technology. zawarło umowę z PKP Szybką Koleją Miejską w Trójmieście Sp. z o.o. na budowę zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni oraz peronu SKM na stacji Gdynia Główna. Zakres Inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem…

PKP S.A. – Aktualizacja systemu BVMS na dworcach Kraków Główny oraz Szczecin Główny

W dniu 08.02.2021 r. konsorcjum firm Maxto Technology oraz Maxto Sp. z o.o. S.K.A. zawarło umowę z Polskimi Kolejami Państwowymi Spółką Akcyjną na aktualizację systemu BVMS na dworcach Kraków Główny oraz Szczecin Główny, a także centralizacje systemów do Centrum Bezpieczeństwa Dworców Kolejowych w Warszawie wraz z zakupem niezbędnego sprzętu. W ramach umowy Wykonawca zaktualizuje system BOSCH BVMS (Bosch Video Management Software) na…

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

W dniu 19.11.2019 r. konsorcjum firm Maxto Technology oraz Maxto S.K.A. zawarło umowę z GDDKiA na budowę systemu łączności alarmowej na odcinku autostrady A1 i A4 w województwie śląskim. Zakres Inwestycji obejmuje: wykonanie inwentaryzacji istniejących kanałów teletechnicznych pod kątem drożności i możliwości wykorzystania do budowy SŁA, opracowanie dokumentacji formalnej, projektowej i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru…