GMINA MIASTA TYCHY


Projekt na „Budowę sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług miasta Tychy” realizowano w ramach Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy, które zapewnia usługi dla Podmiotów i Jednostek samorządowych w 26 lokalizacjach.

W ramach zamówienia dostarczono:


 • Przełącznik CORE 4 szt.
 • Przełącznik PPD 23 szt.
 • Przełącznik TOR 13 szt.
 • Przełącznik SAN 2 szt.
 • Moduły GBIC (SFP/SFP+) 192 szt.
 • Przełącznik MAN 47 szt.
 • Firewall w Urzędzie Miasta 2 szt.
 • Firewall w zdalnych jednostkach zewnętrznych 7szt.
 • System administrowania infrastrukturą
 • Serwer wirtualizacji 2szt.
 • Macierz dyskowa SAN
 • Serwerowy system operacyjny – dla serwerów wirtualizacji
 • System do kontroli dostępu
 • System monitorowania i zarządzania siecią oraz zbierania i analizowania logów
 • Monitory wielkoformatowe
 • Mini stacje robocze
 • Laptopy dla administratorów

W ramach wdrożenia zrealizowano:


 • Modernizacja strukturalnego okablowania światłowodowego PPD
 • Rozbudowa okablowania miedzianego - LAN
 • Modernizacja okablowania światłowodowego w serwerowni - GPD
 • Wymiana szafy sieciowej
 • Przeniesienie fizycznych zasobów serwerowych w ramach szaf RACK
 • Uporządkowanie okablowania serwerów
 • Readresacja serwerów fizycznych i wirtualnych
 • Modernizacja przełącznika rdzeniowego - GPD
 • Modernizacja przełączników w punktach dystrybucyjnych - PPD
 • Modernizacja przełączników w szafach serwerowych - TOR
 • Montaż przełączników SAN
 • Reorganizacja logiczna sieci LAN
 • Readresacja stacji roboczych
 • Dostawa modułów GBIC (SFP/SFP+)
 • Wymiana przełączników w jednostkach zewnętrznych
 • Modernizacja Firewall w Urzędzie Miasta
 • Dostawa Firewall dla zdalnych Jednostek Zewnętrznych
 • System kontroli dostępu do sieci
 • System monitorowania i zarządzania siecią oraz zbierania i analizowania logów
 • Modernizacja pomieszczenia Administratorów CUW
 • Szkolenie Admin CUW - administrowanie infrastrukturą sieciową
 • Szkolenie Admin CUW - wdrożone narzędzia administracyjne
 • Szkolenie Admin CUW - administrowanie urządzeniami Firewall
 • Szkolenie powdrożeniowe
 • Testy akceptacyjne, Dokumentacja powykonawcza

Realizacja: 01.2020- 08.2020
Wartość zrealizowanego projektu: 2 923 341,00 zł brutto