Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

W dniu 19.11.2019 r. konsorcjum firm Maxto Technology oraz Maxto S.K.A. zawarło umowę z GDDKiA na budowę systemu łączności alarmowej na odcinku autostrady A1 i A4 w województwie śląskim.

Zakres Inwestycji obejmuje:

  • wykonanie inwentaryzacji istniejących kanałów teletechnicznych pod kątem drożności i możliwości wykorzystania do budowy SŁA,
  • opracowanie dokumentacji formalnej, projektowej i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
  • wykonanie robót budowlanych
  • świadczenie usługi utrzymaniowej.

Wartość projektu to 10 443 930,00 zł brutto.