Certyfikowany Partner Platformy PSIM VENOM

Certyfikowany Partner Platformy PSIM VENOM


Maxto Technology została członkiem Polskiej Izby Ochrony

Z radością informujemy, że Maxto Technology została członkiem Polskiej Izby Ochrony. Celem tej organizacji, jest reprezentowanie, wspieranie i ochrona
interesów gospodarczych zrzeszonych podmiotów, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia, projektowania, produkcji,
obrotu towarowego i usług w zakresie technicznych urządzeń, środków i systemów ochrony osób i mienia, doradztwa w dziedzinie bezpieczeństwa osób i
mienia, usług detektywistycznych.

Przystąpienie do organizacji przekłada się na wzrost jakości prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności jej obszarów kierowanych do organów państwowych.


PKP Szybka Kolej Miejska

W dniu 10 lutego 2021  konsorcjum firm T4B. oraz Maxto Technology. zawarło umowę z PKP Szybką Koleją Miejską w Trójmieście Sp. z o.o. na budowę zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni oraz peronu SKM na stacji Gdynia Główna.

Zakres Inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem modernizacji peronów oraz infrastruktury torowej.

W ramach prac zamontowane zostaną tablice informacyjne oraz kamery monitoringu. Dworzec ma zostać przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Projekt obejmuje również przebudowę  zabytkowego, podmiejskiego dworca w Gdyni przy zachowaniu jego unikalnego charakteru.

Na czas prac pasażerom udostępniony zostanie obiekt tymczasowy.

Zakończenie prac planowane jest do końca marca 2023 r.

Wartość projektu: 62 361 000,00 zł brutto.


PKP S.A. – Aktualizacja systemu BVMS na dworcach Kraków Główny oraz Szczecin Główny

W dniu 08.02.2021 r. konsorcjum firm Maxto Technology oraz Maxto Sp. z o.o. S.K.A. zawarło umowę z Polskimi Kolejami Państwowymi Spółką Akcyjną na aktualizację systemu BVMS na dworcach Kraków Główny oraz Szczecin Główny, a także centralizacje systemów do Centrum Bezpieczeństwa Dworców Kolejowych w Warszawie wraz z zakupem niezbędnego sprzętu.

W ramach umowy Wykonawca zaktualizuje system BOSCH BVMS (Bosch Video Management Software) na dworcu Kraków Główny oraz Szczecin Główny do najnowszej wersji systemu wraz z dostawą i wymianą serwera zarządzającego, macierzy do zapisu zarejestrowanego materiału, jednostek komputerowych dwóch stacji operatorskich oraz dostawę 2 sztuk kamer CCTV.

Wykonawca zobowiązał się do dokonania instalacji, konfiguracji i przeprowadzenia testów zainstalowanego sprzętu i oprogramowania.

Wartość projektu wyniosła 479 577,00 zł brutto


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

W dniu 19.11.2019 r. konsorcjum firm Maxto Technology oraz Maxto S.K.A. zawarło umowę z GDDKiA na budowę systemu łączności alarmowej na odcinku autostrady A1 i A4 w województwie śląskim.

Zakres Inwestycji obejmuje:

  • wykonanie inwentaryzacji istniejących kanałów teletechnicznych pod kątem drożności i możliwości wykorzystania do budowy SŁA,
  • opracowanie dokumentacji formalnej, projektowej i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
  • wykonanie robót budowlanych
  • świadczenie usługi utrzymaniowej.

Wartość projektu to 10 443 930,00 zł brutto.


Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

W dniu 16.10.2020 r. konsorcjum firm Maxto Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa oraz Maxto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S. K. A. zawarło umowę z Tramwajami Warszawskimi sp. z o.o. na wykonanie rozbudowy z modernizacją istniejących u Zamawiającego Systemów Zabezpieczeń Technicznych.

W ramach zadania na 18 budynkach Ekspedycji i 13 obiektach Biurowych rozmieszczonych na terenie miasta stołecznego Warszawy wykonujemy rozbudowę systemy Kontroli Dostępu, Systemu Włamania i Napadu oraz System CCTV wraz z infrastrukturą IT. Całość integrujemy systemów na platformie PSIM BOSCH BIS.

Wartość kontraktu: 1 587 525,57 zł brutto


Gmina Miasto Szczecin

W dniu 08.09.2020 r. konsorcjum firm Maxto Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa oraz Maxto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S. K. A. zawarło umowę z Gminą Miasto Szczecin na rozbudowę systemu monitoringu miasta Szczecin z dostawą systemu analizy obrazu. W zakresie wykonujemy montaż i uruchomienie ponad 300 nowych punktów kamerowych z zaawansowaną analityką obrazu oparta w formule zaprojektuj i wybuduj.

Wartość kontraktu: 16 589 010,00 zł brutto