W dniu 08.02.2021 r. konsorcjum firm Maxto Technology oraz Maxto Sp. z o.o. S.K.A. zawarło umowę z Polskimi Kolejami Państwowymi Spółką Akcyjną na aktualizację systemu BVMS na dworcach Kraków Główny oraz Szczecin Główny, a także centralizacje systemów do Centrum Bezpieczeństwa Dworców Kolejowych w Warszawie wraz z zakupem niezbędnego sprzętu.

W ramach umowy Wykonawca zaktualizuje system BOSCH BVMS (Bosch Video Management Software) na dworcu Kraków Główny oraz Szczecin Główny do najnowszej wersji systemu wraz z dostawą i wymianą serwera zarządzającego, macierzy do zapisu zarejestrowanego materiału, jednostek komputerowych dwóch stacji operatorskich oraz dostawę 2 sztuk kamer CCTV.

Wykonawca zobowiązał się do dokonania instalacji, konfiguracji i przeprowadzenia testów zainstalowanego sprzętu i oprogramowania.

Wartość projektu wyniosła 479 577,00 zł brutto