W dniu 10 lutego 2021  konsorcjum firm T4B. oraz Maxto Technology. zawarło umowę z PKP Szybką Koleją Miejską w Trójmieście Sp. z o.o. na budowę zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni oraz peronu SKM na stacji Gdynia Główna.

Zakres Inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem modernizacji peronów oraz infrastruktury torowej.

W ramach prac zamontowane zostaną tablice informacyjne oraz kamery monitoringu. Dworzec ma zostać przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Projekt obejmuje również przebudowę  zabytkowego, podmiejskiego dworca w Gdyni przy zachowaniu jego unikalnego charakteru.

Na czas prac pasażerom udostępniony zostanie obiekt tymczasowy.

Zakończenie prac planowane jest do końca marca 2023 r.

Wartość projektu: 62 361 000,00 zł brutto.