Otrzymaliśmy certyfikaty ISO !!!

Z dumą zawiadamiamy, że zdobyliśmy certyfikaty w zakresie norm ISO 27001:2013 oraz ISO 9001:2015,

co stanowi potwierdzenie stałego zaangażowania w jakość i bezpieczeństwo naszych usług. Certyfikaty są wynikiem naszej ciężkiej pracy i staranności w dbaniu o spełnianie najwyższych standardów branżowych.

To dla nas inspiracja do zapewniania Państwu jeszcze lepszych rozwiązań.

 

thumbnail of ISO 27001_ Maxto Technology

 

thumbnail of MAXTO Technology Certyfikat


Certyfikowany Partner Platformy PSIM VENOM

Certyfikowany Partner Platformy PSIM VENOM


PKP Szybka Kolej Miejska

W dniu 10 lutego 2021  konsorcjum firm T4B. oraz Maxto Technology. zawarło umowę z PKP Szybką Koleją Miejską w Trójmieście Sp. z o.o. na budowę zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni oraz peronu SKM na stacji Gdynia Główna.

Zakres Inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem modernizacji peronów oraz infrastruktury torowej.

W ramach prac zamontowane zostaną tablice informacyjne oraz kamery monitoringu. Dworzec ma zostać przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Projekt obejmuje również przebudowę  zabytkowego, podmiejskiego dworca w Gdyni przy zachowaniu jego unikalnego charakteru.

Na czas prac pasażerom udostępniony zostanie obiekt tymczasowy.

Zakończenie prac planowane jest do końca marca 2023 r.

Wartość projektu: 62 361 000,00 zł brutto.


PKP S.A. – Aktualizacja systemu BVMS na dworcach Kraków Główny oraz Szczecin Główny

W dniu 08.02.2021 r. konsorcjum firm Maxto Technology oraz Maxto Sp. z o.o. S.K.A. zawarło umowę z Polskimi Kolejami Państwowymi Spółką Akcyjną na aktualizację systemu BVMS na dworcach Kraków Główny oraz Szczecin Główny, a także centralizacje systemów do Centrum Bezpieczeństwa Dworców Kolejowych w Warszawie wraz z zakupem niezbędnego sprzętu.

W ramach umowy Wykonawca zaktualizuje system BOSCH BVMS (Bosch Video Management Software) na dworcu Kraków Główny oraz Szczecin Główny do najnowszej wersji systemu wraz z dostawą i wymianą serwera zarządzającego, macierzy do zapisu zarejestrowanego materiału, jednostek komputerowych dwóch stacji operatorskich oraz dostawę 2 sztuk kamer CCTV.

Wykonawca zobowiązał się do dokonania instalacji, konfiguracji i przeprowadzenia testów zainstalowanego sprzętu i oprogramowania.

Wartość projektu wyniosła 479 577,00 zł brutto


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

W dniu 19.11.2019 r. konsorcjum firm Maxto Technology oraz Maxto S.K.A. zawarło umowę z GDDKiA na budowę systemu łączności alarmowej na odcinku autostrady A1 i A4 w województwie śląskim.

Zakres Inwestycji obejmuje:

  • wykonanie inwentaryzacji istniejących kanałów teletechnicznych pod kątem drożności i możliwości wykorzystania do budowy SŁA,
  • opracowanie dokumentacji formalnej, projektowej i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
  • wykonanie robót budowlanych
  • świadczenie usługi utrzymaniowej.

Wartość projektu to 10 443 930,00 zł brutto.